Hitachi Zosen Inova – Dubai WtE Plant

Hitachi Zosen Inova > Hitachi Zosen Inova – Dubai WtE Plant

Dubai Waste to Energy Plant

Dubai Waste to Energy Plant